ဂ်ပန္အလုပ္! | GoldenRock Group Co., Ltd.

ဂ်ပန္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾကပါစို႔!

ျပဌန္းလိုက္ေသာ(အထူးကြ်မ္းက်င္လုပ္သား)နည္းဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္အလုပ္အကိုင္မ်ား လြယ္ကူစြာ ရရွိလာပါၿပီ။
日本で働くための情報を得るには?
>>>https://japangrg.com/j5w-m/

ဂ်ပန္တြင္5 ႏွစ္ၾကာအလုပ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ( အထူးကၽြမ္းက်င္လုပ္သား )၊ ေဟာေျပာပြဲကို Japanတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
日本で5年間働くための説明会in Japan
>>>https://japangrg.com/briefing/

タイトルとURLをコピーしました